Privacy

Computerbazar.nl is een site van Hercules ICT te IJmuiden.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, evenals bevoegde instanties op grond van de wet voor die informatie waar zij recht op hebben.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om onze klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, adres en contactgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

U geeft ons geen gegevens aangaande de betaling. Deze informatie verstrekt u op de beveiligde site van Paypal of die van de bank naar uw keuze. Wij hebben dus absoluut geen enkele inzage in uw creditcard- of bankgegevens. Wij krijgen na een goedgekeurde betaling alleen een bericht van Paypal of uw bank dat de transactie is geslaagd.

Uw informatie, de licentiegegevens en uw IP-adres slaan wij op in onze offline systemen zodat wij u in de toekomst support kunnen verlenen evenals u herinneren aangaande de verlenging van uw licentie of nieuwe software. In geval van creditcard- of bankpas fraude zullen wij hiervan aangifte doen onder overlegging van de bij ons bekende gegevens.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid aan uw gegevens te respecteren. Onder ‘wij’ wordt in deze context ook verstaan distributeurs en haar werknemers.

Mocht u vragen hebben aangaande uw privacy, dan kunt u contact met ons opnemen.